background

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021 FILE EXCEL MỚI NHẤT 22/6

Bạn đang ở đây

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021 – CẬP NHẬT FILE EXCEL MỚI NHẤT 22/6/2021

BlueSky xin gửi tới quý bạn Biểu thuế Xuất nhập khẩu năm 2021 do Ông Vũ Quý Hưng và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hòn Gai tổng hợp và biên soạn.

Bản cập nhật ngày 22/6/2021 được bổ sung thêm Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) giai đoạn 2021 – 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã tổng hợp 2 biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 53/2021/NĐ-CP (gồm: 504 dòng hàng xuất khẩu và 10.813 dòng hàng nhập khẩu theo mã HS 8 số) vào File Biểu thuế XNK điện tử 2021 để cộng đồng doanh nghiệp biết, tra cứu, thực hiện.

Trong bản cập nhật lần này, bên cạnh 2 biểu thuế thực hiện Hiệp định UKVFTA chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã cập nhật, tích hợp thêm một số chính sách quản lý hàng hóa, gồm:

(1) Chính sách quản lý hóa chất theo 05 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 10/09/2017.

(2) Chính sách phòng vệ thương mại đối với mặt hàng thép các bon cán nguội xuất xứ Trung Quốc theo Quyết định 477/QĐ-BCT ngày 09/02/2021.

(3) Chính sách phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường xuất xứ Thái Lan theo Quyết định 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020.

(4) Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/04/2021 thay thế Quyết định 1325A/QĐ-BCT.

(5) Danh mục sản phẩm, HH nhóm 2 thuộc trách nhiệm QLNN của Bộ LĐTBXH theo Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 thay thế Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH.

(6) Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT theo Thông tư 01/2021/TT-BTTTT thay thế Thông tư 11/2020/TT-BTTTT.

(7) Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư 48/2018/TT-BYT đã loại trừ các mã hàng bị bãi bỏ theo Thông tư 03/2021/TT-BYT ngày 04/03/2021.

Ngoài ra, trước đó thì biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 đã tích hợp và cập nhật:

1. Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam theo Thông tư 65/2017/TT-BTC.

2. Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu: Tổng cộng 22 biểu thuế (gồm: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu thông thường, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT & 14 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, 02 biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương).

3. Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 71 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với 8.132 dòng hàng.

4. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Xin cảm ơn Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hòn Gai và Ông Vũ Quý Hưng đã đầu tư thời gian và công sức để soạn Biểu thuế XNK 2021 cho cộng đồng doanh nghiệp Xuất Nhập Khẩu, Logistics của Việt Nam.

Bluesky