background

TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Bạn đang ở đây

  1. Phạm vi áp dụng: 

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED  có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 và G13, sử dụng cho mục đích thông dụng, có công suất  đến 60W, điện áp danh định đến 250V

  1. Tài liệu viện dẫn:

Ảnh

Số ký hiệu TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Ngày ban hành 01/01/2017
Ngày có hiệu lực 28/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Trích yếu TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và […]
Cơ quan ban hành
Phân loại
Văn bản bị thay thế
Văn bản bị sửa đổi
  1. Phạm vi áp dụng: 

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED  có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5 và G13, sử dụng cho mục đích thông dụng, có công suất  đến 60W, điện áp danh định đến 250V

  1. Tài liệu viện dẫn:

Ảnh

Bluesky